Follow Me on Twitter
donderdag 05 april 2012 11:47

Oproep Twitteractie - wat waarom en wat tips!

Rate this item
(0 votes)

Wat en waarom

Tips

Op 11-11-11 is DOC een campagne gestart om draagvlak te creëren voor de integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Kortom onderwijs voor een groene economie. In Nederland zijn diverse partijen daar actief mee bezig, waaronder Duurzame PABO, Duurzaam MBO, IVN en het voormalige DHO, nu Hobéon. Op diverse onderwijsinstellingen vind de ontwikkeling dan ook al plaats. Weliswaar zijn bereik en capaciteit nog relatief klein.

Maar we willen als Nederland toch verder komen? Nieuwe generaties de kans en het recht geven om de toekomst zelf zo duurzaam mogelijk in te richten. Bewustzijn begint vaak met kennis, inspiratie, een eye-opener en een bevlogen docent. Daarnaast is duurzaam onderwijs natuurlijk ook een enorme economische kans. Duurzame innovaties op het gebied van bijvoorbeeld energie, voeding, afvalverwerking scheppen nieuwe werkgelegenheid waarin de 3 P's alle drie gewaarborgd kunnen worden. En innovaties vinden met name plaats aan onderwijsinstellingen. Onderwijs brengt kennis naar een steeds hoger niveau. Wat gisteren nieuw was is morgen gesneden koek en overmorgen brengt dat weer wat nieuws.

Steeds meer bedrijven vragen om die innovaties (denk aan de Groene Zaak), maar ook steeds meer jongeren vragen (30 jongerenorganisaties steunen de campagne) om opgeleid te worden met een belangrijke rol voor duurzaamheid in het onderwijs. Wensen we een groene generatie dan vraagt dat om duurzame educatie.

Onderwijs is een motor van beschaving, de hele samenleving komt daar bij elkaar en leert van elkaar, over gisteren, vandaag en morgen. Duurzaamheid is een vorm van beschaving, die steeds meer mensen nastreven. Voor veel mensen klinkt het ook heel logisch, duurzaam onderwijs, maar tussen logica en werkelijkheid ligt gewoonweg nog een groot gat. Om politieke partijen te overtuigen op dit terrein visie te ontwikkelen en onderwijs centraal te stellen op weg naar een groene economie, is het heel belangrijk dat de samenleving hierom gaat vragen. DOC ziet het echt als een kwestie van vraag en aanbod. Als de vraag maar groot genoeg is dan komt het aanbod vanzelf. Aan inhoud geen gebrek.

Het gaat natuurlijk niet alleen om politieke partijen, maar ook om onderwijsinstellingen. Die zullen sneller bereid zijn te investeren in iets waar de samenleving om vraagt en zullen daarmee hun maatschappelijke positie versterken. Maar ook docenten, die verspreid over het land gepassioneerd met hun vak en duurzaamheid bezig zijn, kunnen die voeding vanuit de samenleving goed gebruiken.


 

Om al deze redenen en nog veel meer, organiseren we een twitteractie om de campagne nog breder onder de aandacht te brengen. Vandaag 5 april, de hele dag, maar in het bijzonder tussen 15:00 en 16:00 zullen zoveel mogelijk mensen twitteren over het belang van duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Wat kan er gebeuren als 60 mensen replyen, tweeten en elkaar RT-en? Kunnen we #groenegeneratie trending topic maken? Hoeveel stemmen kan dat opleveren voor onderwijs voor een groene economie? 100, 200, 500, 1000 misschien of nog meer? Dat zou echt significant zijn.

Meld je aan voor het event op facebook: http://www.facebook.com/events/415646778461355/

Het volgende zou in ieder geval in iedere tweet moeten staan om dat mogelijk te maken:

 • #groenegeneratie Stem op http://bit.ly/l80Wnk
 • Schrijf daarmee zo veel mogelijk media, politici, BN-ers, vrienden en kennissen aan.
 • En dan natuurlijk iedereen Replyen en RT-en, dan kan het hard gaan!

 

Voorbeelden van tweets (of variaties erop)

 • [Geef jouw reden om te vragen om onderwijs voor een groene economie] + #groenegeneratie Stem op http://bit.ly/l80Wnk
 • @ ... Waarom vraag jij om onderwijs voor een groene economie? #groenegeneratie Stem op http://bit.ly/l80Wnk

Context

De oproep van 30 jongerenorganisaties is in Den Haag gehoord. Staatssecretaris Joop Atsma heeft geholpen om die oproep op het ministerie van onderwijs te krijgen. 12 april as. gaan DOC en jongeren in gesprek met de minister van onderwijs. Haar laten zien dat het de samenleving serieus is zal ook haar inspireren.

 • 30 jongerenorganisaties vragen om onderwijs voor een groene economie http://bit.ly/HXgNfT #groenegeneratie Stem op http://bit.ly/l80Wnk
 • @atsmajoop bedankt voor de voorzet http://bit.ly/HpdMzT #groenegeneratie Stem op http://bit.ly/l80Wnk
 • @atsmajoop houdt woord, thanks! http://bit.ly/tOL2dS #groenegeneratie Stem op http://bit.ly/l80Wnk
 • @cdamarieke stelt kamervragen nav campagne http://bit.ly/HiF25E #groenegeneratie Stem op http://bit.ly/l80Wnk
 • @estherouwehand PVDD heeft ook een duit in het zakje gedaan door haar achterban op te roepen. #groenegeneratie Stem op http://bit.ly/l80Wnk
 • Spreken D66, Groenlinks, PvdA, Christenunie zich uit voor onderwijs voor een groene economie? #groenegeneratie Stem op http://bit.ly/l80Wnk


Gewoon wat inspiratie (kijk op ook op www.facebook.com/groenegeneratie)

 • Een groene generatie vraagt om duurzame educatie #groenegeneratie Stem op http://bit.ly/l80Wnk
 • Duurzaam onderwijs gaat niet om bio leren eten, maar om werk te maken van een groene economie. #groenegeneratie Stem op http://bit.ly/l80Wnk
 • Werk maken van een groene economie is echt wel visie hebben op een duurzame samenleving #groenegeneratie Stem op http://bit.ly/l80Wnk
 • Wat gisteren nieuw was is morgen gesneden koek en overmorgen brengt dat weer wat nieuws. #groenegeneratie Stem op http://bit.ly/l80Wnk
 • Wow cool filmpje: "Geen Groen Geen Poen" http://bit.ly/Hhpkah #groenegeneratie
 • Marga Hoek van De Groene Zaak vraagt om onderwijs voor een groene economie, kijk waarom. http://bit.ly/HfzXcy #groenegeneratie
 • Jacqueline Cramer vraagt om onderwijs voor een groene economie http://bit.ly/HgXQ90 #groenegeneratie